ב

מסכת

בשפת הקודש- שלא כמו בשפות אחרות שהינן הסכמיות, כל מילה מבטאת את מהות הדבר. קודם ישנו המושג הרוחני ולפיו נברא העצם, ולא להיפך, כפי שרובנו סוברים. לדוגמא- קודם קיים המושג `כסא` ורק אח"כ בהשתלשלות מעולם לעולם, אחרי צמצומים מתגלה העצם הפיזי הקרוי `כסא`. אותיות המילה `כסא` אמורות לבטא את מהות העצם: כ- המבטאת כלי, ס- לשון סומך, ו- א` רומזת לחכמה. בכסא ישנה התכנסות של היושב למקום אחד וריכוז עצמותו הפיזית המאפשרת את התכנסות וריכוז המחשבה. (מכאן אף המושגים 'כסא רחמים' או 'כסא דין', וכו')

אם כן, לכל עצם ודבר בעולם הפיזי ישנו מקביל בעולם הרוחני. (אחד הפרושים למושג 'קבלה' הוא הקבלה...) דרך העצם או הפעולה הפיזית, (כגון מלאכת 'שתי וערב' במקרה שלנו) נוכל לחדד את המושג הרוחני, ולהיפך. מלאכת האריגה- בה נארגים ומתחברים זה לזה חוטי אורך ורוחב, עד לקבלת אריג שלם, משמשת עבורי כמשל לקישורים וקשרים נוספים שונים ומגוונים, בכמה רבדים- מן הפיזי לרוחני.
- קשרים בין חומרים שונים,
- קשרים בין מילים שונות המובילות לרעיון
- רעיונות שונים הנקשרים זה לזה (מסכת 1,2)
- קשרים בין בני אדם
- הקשר של הרוח בחומר. של הנשמה בגוף.

נשאלת השאלה- מהו קשר?
בקשר - להבדיל מתערובת, עדיין ניתן להבחין בפרטים הבודדים, גם כשהם נתונים בתוך הקשר. כמו באריג - עדיין ניתן להבחין בחוטים השונים, אין הם מאבדים את זהותם. לעומת בצק למשל שהוא חומר חדש לחלוטין הנוצר מתערובת של קמח ומים, כבר לא ניתן שוב לזהות את החמרים המרכיבים אותו. לעומת הקשר בו כאמור נוצר דבר שלם וחדש, אולם נוכחות הפרטים בתוך השלם אינה נעלמת. לדוגמה- כד חרס עם ידית עץ, נוצר כלי חדש בו יש חיבור- קשר, בין שני חמרים שזהותם לא נעלמה. וכן על זו הדרך. (קשר- אותיות שקר, מכיוון שאין ממש היטמעות של החומרים זה בזה, אלא רק קשר, חיבור שלהם, ולכן תמיד קיימת האפשרות שהקשר יפתח...)

1. ביצירה 'מסכת' אנו רואים 3 מילים הנפגשות זו עם זו תוך כדי האריגה, ואשר רומזות לקשר ביניהן. מהן המילים שבחרתי ליצירה? ומהו הקשר ביניהן? שבת, עירובין, מגילה. שלוש מילים אלו הינן שלוש מסכתות מ- 60 המסכתות המרכיבות את הגמרא כולה - היא התושבע"פ. בגמרא אמנם קיימות 60 מסכתות שונות, אבל כולן קשורות זו לזו במארג שלם של מעין שתי וערב. בשלוש מסכתות אלו מוזכרת מלאכת האריגה באיזה אופן.
2. המילה 'מסכת' מזכירה גם את המילים 'מסך' ו 'מסכה' במשמעות של מחיצה והפרדה. ביצירה הבאה אנו רואים מעין 3 "מסכים" של שתי וערב הנוצרים ממתיחת חוטי השתי בעומקים שונים של הנול. בחלק מהשטחים ישנה חפיפה של המסכים- זה מעל זה, ובחלקים אחרים מתגלה השטח שמתחת. האם יש קשר בין המילים 'מסכת' ו- 'מסך'? הרי מסכת היא מערכת של קשרים, ואילו מסך פירושו הפרדה?
3. אם נפתח את מילון אבן שושן נמצא פירוש נוסף למילה 'מסכת': מסכת הינה מערכת חוטי השתי המתוחים על הנול (!) ועכשיו שוב נשאל? אז מה הקשר?... בין "מסכת 1" ל-"מסכת 2"? המסכת עליה אורגים את האריג משמשת כמשל למסכתות הגמרא-כשם שחוטי השתי נארגים ונקשרים בחוטי הערב, כך גם בכל דף גמרא ישנם, קישורים למסכתות אחרות המדברות מעניינים דומים הקשורים זה לזה. אמנם לכל מסכת נושא משלה, (מסך לשון חציצה והפרדה) אולם כל הגמרא כולה, היא כמארג שלם של שתי וערב המרכיב את התושבע"פ כולה- הם החוקים והדינים של העם היהודי.
4. ומה הקשר למילה 'מסך'? האם יש קשר בין מציאות של מסך, הפרדה, חציצה? לבין מציאות של קשר? לכאורה זו סתירה. אבל למעשה- פעולת האריגה עצמה יש בה מעניין זה של- מצד אחד חציצה, ומצד שני קשר: שהרי חוטי השתי נחלקים למען שני "מסכים"- האחד של חוטים זוגיים, והשני של חוטי שתי שאינם זוגיים, ואשר ביניהם עובר חוט הערב לסירוגין, ויוצר את האריג המושלם. אמרנו כי קשר מהותו חיבור בין שני דברים שונים מבלי שיאבדו מתכונותיהם וזהותם, אם כן החציצה וההפרדה מוכרחת מצד אחד, אדרבא- הרי אם לא נבחין בחוטים השונים באריג, לא ייראה הדגם היפה הנוצר במלאכת האריגה...ויחד עם זה נוצר הקשר. כך הפעולה הגשמית של האריגה המשלבת בתוכה שתי פעולות שלכאורה סותרות זו את זו- חציצה וחיבור. למעשה מדגימה קשרים רוחניים. כמו במסכתות- מצד אחד מסכתות שונות הדנות בנושאים שונים, אבל מצד שני נקשרות למארג שלם של חוקים ודינים. כך גם בקשרים בין בני אדם- הקשרים הטובים והחזקים ביותר, הנשמרים גם לאורך זמן, הם אותם קשרים בהם כל פרט שומר על הגבול שלו, ועל הפרטיות שלו, כלומר באותן מערכות יחסים המשלבות בתוכן מצד אחד הפרדה, ומצד שני בזכות כך - חיבור טוב יותר.
5. ביצירה נוספת נראה חוטי שתי העשויים מכבלים של חוטי מחשב, ארוגים יחדיו עם חוטי ערב מנייר עיתון, וכתובת אינטרנט של אתר המפנה אותנו ללימוד גמרא דרך המחשב. יצירה זו באה לרמוז גם על המילה 'קישורים' (link) בשפת המחשב, שהרי כל מערכת האינטרנט הינה כשתי וערב וחיבורים וקישורים של אתרים שונים, ויותר מכך- רוב בני האדם היושבים מאחורי מסך- חציצה- קל להם יותר להתחבר לאנשים נסתרים אחרים דווקא דרך האנונימיות הזו....שוב- החציצה המאפשרת את הקשר... המסך המאפשר את המסכת - את החיבור.

אם כן, הפעולה הפיזית של האריגה- המשלבת בתוכה הן חציצה והן חיבור, וע"י כך יוצרת אריג מושלם ונאה, משמשת כמשל לקשרים נוספים רוחניים יותר, אשר גם בהם ישנו שילוב של הפרדה והבדלה מצד אחד, המאפשרים חיבור מושלם.

סיגל מאור