ב

שמחה סוד 1

חשבתם פעם כיצד מציירים `שמחה`?

ישנם כאלה שיציירו ילדים צוחקים,
וכאלו שיציירו נופים מרהיבים ומשובבי לב,
יהיו כאלו שיציירו צבעים עליזים בתנועה,
ואני - בחרתי לצייר פרח.
פרח השמחה.

למה דווקא פרח?

ראשית, כי פרחים משמחים אותי מאד. הצבע, הצורות והריחות, מרחיבים את ליבי.
ודבר נוסף -  כי בשמחה יש תנועה וזרימה, כמו החיים עצמם שמהותם הינה תנועה.
והנה הפרח ממחיש יפה לעינינו, את מחזוריות החיים והתנועתיות, מאותו רגע בו נשתל או נזרע באדמה,  גדילתו, צמיחתו,
ועד תהליך קמילתו ונבילתו.חכמת אותיות לשון הקודש, מלמדת אותנו שמחה אמיתית מהי.
 אות ח` רומזת מצידה החיובי לכח החיים, והנה: שמחה = שם חיים.
שמחה בערבית = פרחה, (מזכיר פריחה)
וכן גם אנו נוהגים לומר לעיתים על אדם שמח: `הוא נראה פורח`...
השמחה מצמיחה, ואמנם אותיות ש, צ, הינן אותיות שיניות, וניתן להחליף ביניהן.
למשל: שחוק , צחוק, כך אם נחליף אות ש, ב- צ` נקבל במקום שמחה - צמחה.
לרמוז על כי השמחה מצמיחה ומפריחה אותנו.

היכן נרמזת התנועה באותיות המילה 'שמחה'?

אותיות ש, מ, רומזות לשני כוחות מנוגדים אשר יש ביניהם תנועה עם איזון:
ש- רומזת לכח האש, הפורץ ועולה מעלה, הכח הזכרי בבריאה, המשפיע ונותן.
מ- רומזת לכח המים בבריאה, הכח הזורם מטה, המחלחל וממלא כל פינה, כח הנקבה המצמיח ומפרה. (מעין יין ויאנג בתורת המזרח)
מילים נוספות בהן נמצא אותיות אלה יחזקו את הרעיון כי צירוף שתיהן יחדיו רומזלמצב של איזון:
שלום - מצב של איזון בין שני כוחות מנוגדים.
שלם, שלמות - מצב בו כל החלקים נמצאים באיזון.
שמיעה - מתבצעת ע"י האוזן, האיבר האחראי גם על האיזון.
משקל - תאור מצב של מידה ואיזון.
נשמה- נשמת האדם הטהורה, הינה נשמה מאוזנת, ללא יצרים.
חשמל- כינוי למלאכי מעלה שעיתים חשים, ועיתים ממללים.
משכן- מקדש, בו בחר ה' לשכן שמו במקום המאוזן ביותר בעולם.
משה, שלמה, משיח, כנוי למנהיגי האומה הראויים להיות במצב של איזון.
 הנה ראינו כי התנועה נרמזת במילה שמחה, באותיות ש,מ.
כל אחד מאיתנו עיתים בבחינת משפיע, עיתים בבחינת מקבל, (עיתים "באור", עיתים "בחושך",)

עיתים בעלייה, ועיתים בירידה... והיכן האיזון? וכיצד כל זה קשור לשמחה?

 חכמת החסידות מלמדת אותנו : "אין שום יאוש בעולם כלל".
והכוונה כי מצב מסוים, בין ירידה, בין עליה, אין הוא נצחי, תמיד קיימת תנועה בין השניים,
(בין  = BETWEEN  , רומז לעמידה בין שני מצבים מנוגדים, שיש תנועה ביניהם, אך יחד עם איזון)
לא להישבר ממצבים של נסיגה, להתעודד, ולדעת כי מצבים אלו זמניים, ואל להם לשבור את רוחי.
לדעת כי אין עליות ללא ירידות, לא ניכר האור, אלא אם מודעים גם לחושך, ולכן מצבים של קושי בחיים אינם מפילים אותי לעצבות משתקת.

אמרנו כי תהליך הקמילה אף הוא חלק מתנועת החיים, והנה מעניין כי המילה הראשונה בתורה המתחילה באות ח` הינה חושך. (`וחושך על פני תהום`)

וכן מופיע במדרש אותיות רבי עקיבא: " אל תקרא חית, אלא חטא", שצידה השלילי של ה- ח`

רומזת לחטא. הכיצד?

הכיצד האות ח` רומזת מצד אחד לכח החיים,

ומצידה השני על החושך, או על החטא?

אומנם כן, חטאים ישנם רק בעולם החיים, ולא בעולם האמת, שם כבר לא ניתןלא לקיים מצוות, אבל גם לא לחטוא...   (חטא = 18 = חי)

ויותר מזה: במבט של אמונה יהודית,  גם החטא שנכשלנו בו, אל לו להפילנו מן השמחה...

כי מטרת החטא, (ומטרת כל ניסיון קשה שאדם עובר בחייו, המשול לחשוך,) הינה לגרום להתבוננות במעשינו, ולהשתפר, ומיד אח"כ לעלות. לכן אל לו לאדם שנכשל בחטא, או שכרגע מרגיש כי הוא נמצא בחושך, לתת למצב זה להפילו לעצבות ודכדוך משתקים, אלא עליו לחזור לנק` האיזון ולצייר לנגד עיניו:

 `שיוויתי ה` לנגדי תמיד`. דהיינו, השגחת ה` נמצאת מאחורי כל המקרים,

 וכן 'שיוויתי'- מלשון שוויון, כלומר- כל המקרים בחיי שווים בעיני, ואינם "מסעירים" אותי.

כאשר האדם מתהלך בחיים במבט של אמונה יהודית , האומרת כי ישנה השגחה פרטית על כל פרט בחיינו, ודבר אינו מקרי, אלא מכוון, ולטובה,  וכל מטרת ניסיונותיי לקרבני לבורא עולם,אזי ממילא דבר לא מפילו מן השמחה.

אות ח` רומזת גם לחן הנסוך על פני האדם השמח, כנאמר: "חכמת אדם תאיר פניו".

יהי רצון שנזכה תמיד תמיד להיות בשמחה יהודית אמיתית. אמן.